Waarden als klantvriendelijkheid en vliegveiligheid zijn geborgd binnen uw organisatie.

De volgende competenties en aspecten worden gemeten met de Checklist Flight Attendant (CFA):

  • behulpzaamheid
  • inlevingsvermogen
  • zelfvertrouwen
  • aanpassingsvermogen
  • verantwoordelijkheid
  • groepsgedrag
  • communicatie
  • sales
  • leiderschap

 

In het digitale rapport worden de competenties gedefinieerd en gerelateerd aan het beroep van cabin attendant. Daarenboven wordt de kandidaat gescoord op vijftien generieke persoonskenmerken.

Aldus ontstaat er zowel een beeld van de algemene persoonlijkheid, als van zijn/haar functioneren als steward(ess).

Tenslotte wordt een concreet advies gegeven in hoeverre de kandidaat geschikt is.

Bij een negatief advies of twijfel wordt verwezen naar die specifieke tendensen of aspecten in de persoonlijkheid die niet of minder goed aansluiten op het beroep van cabin attendant.